Accions

Imatges

De Recursos docents

Què és

Church-2608425 640.jpg

Els fitxers d'imatges poden tenir diferents orígens (captures de pantalla, fotografies, generació amb programes específics, descàrrega d'Internet) i la seva fàcil inclusió en documents digitals (documents de text, presentacions de diapositives, pàgines web, continguts interactius) és un recurs àgil a l'hora d'explicar un tema o il·lustrar continguts. Cal gestionar correctament tant la mida com la qualitat, vetllant sempre per l'ús legítim de les imatges, observant els drets intel·lectuals.

Què podem fer i com

Altres informacions i ajudes

  • La Biblioteca de la UVic-UCC, juntament amb l'assessor legal de la UVic-UCC, ha elaborat diversos documents amb pautes sobre el dret intel·lectual i l'ús legítim d'imatges.