Accions

Wooclap

De Recursos docents

Què és

Wooclap-logo-blue.png

Wooclap és una plataforma senzilla d’utilitzar, que permet interactuar en temps real amb els participants durant una presentació, sigui presencial o bé en línia, a l’estil del que fan altres eines populars a la xarxa com Kahoot!, Quizizz, Quizlet i Mentimeter.


Aquesta plataforma permet que el ponent plantegi una pregunta projectada a la pantalla i que cada participant pugui respondre-la a través del seu dispositiu mòbil, la tablet o l'ordinador. L’eina processa els resultats que es poden mostrar en temps real a tot el grup.


Wooclap funciona per esdeveniments dins els quals es pot afegir les preguntes. Les seves principals funcionalitats són:

  • Diferents tipus d’interaccions: preguntes de resposta múltiple, sondejos, preguntes obertes, núvol de paraules, preguntes de valor numèric, associacions, identificació en imatge, vídeos,…
  • Exportació de resultats.
  • Inclusió de les preguntes Wooclap en presentacions MS PowerPoint, MS Teams, Zoom, …
  • Integració amb Moodle: l’estudiant hi pot interactuar a través d’una activitat Moodle, pel que queda registrada la seva participació i, si escau, genera una avaluació en el qualificador de l'aula.