Accions

URespon

De Recursos docents

Què és

Urespon .png

L'URespon és un sistema de formulari que serveix per donar d'alta sol·licituds d'ajuda/incidències a la UVic-UCC per diferent qüestions i a diferents unitats.

S'hi pot accedir des de la pàgina inicial del campus virtual.

Què podem fer