Accions

Normatives

De Recursos docents

Què són les normatives

Són documents que ens indiquen què és el que podem fer i com ho hem de fer en la docència a la UVic-UCC.

Incloem aquí un llistat de les més importants.


Consulta aquests i altres documents i normatives referents a la legislació universitària de la UVic-UCC a Campus virtual > Comunitat > Institució > Legislació Universitària.

  • Guia per a l'enregistrament i conservació de material audiovisual
  • Glossari de termes universitaris i definicions Universitat de Vic
  • Protocol de prevenció i actuació en els supòsits d'assetjament a la UVIC-UCC


Consulta les Adaptacions acadèmiques - Emergència COVID-19 publicades pel Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica.

Campus virtual > Comunitat > Ordenació Acadèmica

  • Pla de desenvolupament de l'activitat acadèmica de la UVic-UCC, per al curs 2020- 2021  (Aprovació CGU 08/07/2020)
  • Criteris acadèmics d'adaptació del format presencial al format no presencial de la docència de la UVic-UCC (Aprovació CGU 06/05/2020)
  • Actualització de la Normativa d'Avaluació i Qualificacions dels estudis de grau i de màster universitari  (Aprovació CGU 06/05/2020)
  • Actualització del criteris sobre l'avaluació (Aprovació CGU 06/05/2020)