Accions

Personal de nova incorporació

De Recursos docents

Si acabes d'arribar a la UVic-UCC, et donem la benvinguda!

Aquest wiki pretén fer més fàcil la cerca de la informació que pot ser interessant pel professorat de la nostra universitat.

Hem seleccionat unes primeres ajudes, que et poden ser d'utilitat.

Manual de benvinguda

L'Àrea de Polítiques del Talent ha elaborat aquest manual al web de la UVic que té la voluntat d’acompanyar-te, tant si ets Personal Docent i Investigador (PDI) com Personal d’Administració i Serveis (PAS), en la teva integració al Campus Vic.

Configuració de la xarxa Wi-Fi Eduroam

Amb el teu compte d’usuari pots utilitzar el servei de Wi-Fi a tots els campus de la UVic-UCC i a qualsevol altre universitat o institució que ofereixi la xarxa Wi-Fi Eduroam. Només cal que configuris el teu dispositiu. Cada dispositiu té la seva pròpia configuració.

Plataformes de la UVic

La UVic disposa actualment de tres plataformes Moodle. Totes tres tenen accés des de la pagina inicial del Campus Virtual.

El Campus Virtual UVic

El Campus Virtual és la intranet de la UVic-UCC. Entre altres serveis, proporciona un entorn virtual d’aprenentatge per donar suport als estudis presencials i vehicular els estudis no presencials.

Correu electrònic

Tot el personal de la UVic campuc Vic té un correu electrònic corporatiu.

Impressió centralitzada

La UVic-UCC disposa d’un sistema d’impressió centralitzada amb punts d’impressió repartits entre els diferents campus.

Targeta Universitària Intel·ligent (TUI)

La TUI és una aplicació per a smartphone, que t’identifica com a membre de la Comunitat Universitària de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Reunions amb videotrucada de MS Teams

MS Teams és la plataforma recomanda per fer reunions en línia i videotrucades.

En cas d’incidència

URespon és el portal de gestió de sol·liciutds i incidències de les diferents àrees i serveis de la UVic-UCC.


Unitats de suport

Hi ha vàries que tenen una relació molt estreta amb el professorat pel suport que li donen. Algunes d'elles són:

Unitat de Docència Universitària i Tecnologia Educativa (UDUTE)

La Unitat de Docència Universitària i Tecnologia Educativa ofereix assessorament i ajuda pràctica al professorat i als centres, per a la millora de la qualitat docent en totes les seves vessants, molt especialment en la creació i l'aprofitament de recursos digitals que enriqueixin l'entorn educatiu.

Més informació

Suport i Qualitat TIC

L'Àrea de les TIC proveeix tots els serveis en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació i els posa a disposició de la docència, la recerca i la gestió universitària.

Per fer-los sol·licituds/incidències cal utilitzar un sistema de comandes que anomenem URespon i que és accessible des de la pàgina d'inici del campus virtual.

Més informació

Àrea d'Infraestructures i Serveis Generals (AISG)

L'Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals s’ocupa de la gestió de les infraestructures i noves instal·lacions; dels serveis logístics de consergeria i manteniment; de l’atenció a l’usuari, tant presencialment com telefònicament, i d’altres serveis generals relacionats amb l’eficiència i la sostenibilitat dels equipaments.

Més informació

Biblioteca

La Biblioteca dona suport a l’aprenentatge, la docència i la recerca mitjançant l’adquisició, el tractament, l’organització i la difusió dels recursos bibliogràfics i documentals. També col·labora en els processos de creació del coneixement i forma als seus usuaris en l’ús de la informació així com en les habilitats necessàries per a la formació al llarg de la vida.

Més informació

Centre d'Innovació i Formació en Educació (CIFE)

És el centre d’innovació edu­cativa i de formació amb funcions relatives a la formació del professorat i d’altres professionals de l’ensenyament.

Més informació

UMEDIA

És una unitat multidisciplinària, especialitzada en l’ús d’una gran varietat de mitjans orientada a transformar continguts en llenguatges de coneixement. La Unitat Multidisciplinària de Suport Universitari UMedia, ofereix al cos docent un catàleg d’eines i productes perquè el professor pugui crear, implantar i sistematitzar noves pràctiques docents que facilitin i estimulin la construcció de coneixement.

Més informació

Pots trobar informació complementària al web de la UVic-UCC i a diferents blogs que s'actualitzen constantment.