Accions

Plataformes Moodle a la UVic-UCC

De Recursos docents

La UVic-UCC disposa actualment de tres plataformes Moodle. Totes tres tenen accés des de la pagina inicial del Campus Virtual.

Aules

Moodle Aules és la plataforma principal de les activitats formatives de la UVic, amb les aules de tots els estudis de grau i màster oficial, a més d'algunes aules complementàries com ara de titulació i de centre.

L'adreça real d'aquesta plataforma és https://aules.uvic.cat

Grups de Treball

Els Grups de Treball són espais per a la gestió interna de la UVic. En principi, només hi tenen accés el personal treballador UVic. Hi trobem espais de departaments, serveis, projectes, grups de recerca, etc.

L'adreça real d'aquesta plataforma és https://campus.uvic.cat/gt.

Ubiqua

Ubiqua és una plataforma complementària. És la més lliure de les tres plataformes, permetent processos d'autoinscripció i participació d'agents externs a la UVic. Hi trobem espais de formació de personal UVic, de projectes interuniversitaris i d'activitats formatives gratuïtes.

L'adreça real d'aquesta plataforma és https://ubiqua.uvic.cat/.


---

Per tenir en compte. Les credencials d'accés a les tres plataformes són les mateixes.