Accions

Impressió centralitzada

De Recursos docents

Què és


La UVic-UCC disposa d’un sistema d’impressió centralitzada amb punts d’impressió repartits entre els diferents campus. Un dels avantatges més importants d’aquest sistema és que es poden enviar els documents des de qualsevol dispositiu connectat a internet i els usuaris poden recollir la impressió a qualsevol de les impressores introduint només un codi identificatiu personal. Amb aquesta mesura es garanteix totalment la confidencialitat dels documents impresos. Hi ha impressores a disposició dels estudiants i impressores a disposició del personal de la UVic.

Què podem fer