Accions

Intel·ligència artificial

De Recursos docents

Des de la inauguració del portal públic i gratuït de ChatGPT el 30 de novembre de 2022 les diverses aplicacions d'intel·ligència artificial (IA) han fet un gran salt endavant a la societat i han interromput a l'activitat professional i formativa en tots els àmbits. No és que la intel·ligència artificial acabi d'inventar-se. Des de fa anys la fem servir en aplicacions específiques com ara els mapes interactius, els anuncis ajustats al nostre perfil, les eines de resum i traducció, etc. El gran canvi he sigut l'aparició de les plataformes Large Language Models, entrenades amb quantitats enormes de dades, que són capaces de dialogar i crear textos de forma quasi humana.

Hi ha diversos aspectes IA relacionats amb l'acció formativa universitària. La relació següent es basa en la publicació ChatGPT e inteligencia artificial en la educación superior: guía de inicio rápido (Sabzalieva i Valentini, 2023), de la UNESCO.

Oportunitats

ChatGPT per a l'estudiant

Motor de possibilitats. La IA genera formes alternatives d'expressar una idea.

Per exemple, l'estudiant pot escriure consultes a ChatGPT i utilitzar la funció de regenerar la resposta per examinar respostes alternatives.

Oponent socràtic. La IA actua com a adversari per desenvolupar idees i arguments.

Per exemple, l'estudiant introdueix missatges a ChatGPT seguint l'estructura d'un debat. L'equip docent pot demanar a l'estudiant que utilitzi ChatGPT per preparar un debat

Coach. La IA ajuda els grups a investigar i resoldre problemes junts.

Per exemple, treballant en grup, cada estudiant pot utilitzar ChatGPT per buscar informació que permeti completar tasques i treballs.


Tutor personal. La IA orienta l'estudiant i li dona feedback sobre el seu progrés.

Per exemple, ChatGPT pot proporcionar comentaris personalitzats a l'estudiant basats en la informació proporcionada per l'estudiant o per l'equip docent (per exemple, les notes dels exàmens).


Company d'estudis. La IA ajuda l'estudiant a reflexionar sobre el material d'aprenentatge.

Per exemple, l'estudiant pot exposar a ChatGPT el seu nivell de comprensió actual i demanar suport per estudiar el material. ChatGPT també es pot utilitzar per ajudar l'estudiant a preparar-se per altres tasques (per exemple, entrevistes de feina).

ChatGPT per a l'equip docent

Guia. La IA actua com a guia per navegar per espais conceptuals.

Per exemple, l'equip docent utilitza ChatGPT per generar continguts per a les classes o els cursos (per exemple, preguntes de debat) i demanar consells sobre com es pot ajudar l'estudiantat a aprendre conceptes específics.


Codissenyador. La IA ajuda en tot el procés de disseny de la formació.

Per exemple, l'equip docent demana idees a ChatGPT sobre el disseny o l'actualització d'un pla d'estudis (per exemple, rúbriques d'avaluació) o com centrar-se en uns objectius específics (per exemple, fer que el pla d'estudis sigui més accessible).

ChatGPT per a col·laboració de docents i estudiants

Exploració. La lA proporciona eines per explorar i interpretar dades.

Per exemple, l'equip docent proporciona informació bàsica a l'estudiant, que fa consultes a ChatGPT per obtenir-ne més informació. Un altre exemple clar és l'ús de ChatGPT per donar suport a l'aprenentatge de llengues.


Motivador i creador de continguts. La IA ofereix jocs i reptes per ampliar l'aprenentatge.

Per exemple, l'equip docent i cada estudiant demanen recursos, materials i activitats a ChatGPT per ampliar el seu aprenentatge (per exemple, questionaris o exercicis).


Avaluador dinàmic. La lA proporciona a l'equip docent un perfil del coneixement actual de cada estudiant.

Cada estudiant interactua amb ChatGPT en un diàleg de tipus tutorial i, a continuació, demana a ChatGPT que elabori un resum del seu estat actual de coneixements per compartir amb l'equip docent o per avaluar-se.

Com interactuar amb ChatGPT

Només cal interactuar poc temps amb ChatGPT per adonar-se de certes característiques, és a dir, la seva "personalitat":

 • És voluble.
 • Té hal·lucinacions. Fa mentides.
 • És cortés.
 • No té opinions marcades, sempre busca l'equilibri.
 • No sap coses molt recents, per exemple les últimes notícies.
 • Pot interactuar en moltes llengües i no li desorienta errors locals d'escriure.
 • Pot adoptar un paper i un registre específic.
 • Pot resoldre problemes i crear continguts.
 • Pot adoptar un rol professional o especialitzat.
 • Si fem la mateixa pregunta més d'una vegada, les respostes seran diferents.

Com escriure prompts útils

Sabent això, és clau plantejar les peticions que fem a ChatGPT de forma precisa i contextualitzada, Les peticions / sol·licituds / instruccions / consultes que donem a ChatGPT es diuen prompts en anglès. Fabien Maurin ha redactat una sèrie de consells bàsics (en anglès) sobre com escriure prompts de ChatGPT. A continuació donem alguns dels seus consells.

Podem alimentar ChatGPT amb textos extensos, per exemple, un capítol sencer. ChatGPT pot generar preguntes sobre el text, però de vegades no respecta les paraules originals i els seu sentit. Per evitar-ho, cal incloure una instrucció com ara:

"No canviïs les paraules originals del text de forma que es canvia el seu sentit."

ChatGPT pot generar text de més, amb paràgrafs inicials i finals innecessaris. Per evitar-ho, afegeix aquesta instrucció al final de cada prompt:

"Torna només la resposta principal, sense text inicial i text final."

Aquest és un model de prompt (cal canviar les parts entre parentesis):

"Actua com a (persona que vols que ChatGPT simuli). Jo sóc (persona que dóna les instruccions). Vull que (tasca). (Restricció 1) (Restricció 2) (Restricció 3) Format de sortida: (Instrucció de format 1) (Instrucció de format 2)"

Maurin dóna el següent exemple de fer servir aquest tipus de prompt detallat.

Prompt:

Prompt detallat

Sortida:

Prompt detallat


Consells sobre l'áprofitament de ChatGPT a l'educació superior

Només estem en un moment inicial. La situació és molt dinàmica i, per tant, cal saber fer evolucionar la nostra pràctica docent. En el moment de redactar aquests apunts, la preocupació més gran a l'educació superior, probablement, és la vulnerabilitat de les activitats d'avaluació que fem servir. De fet, els sistemes massificats d'avaluació sempre han sigut vulnerables, però l'ús d'IA representa un increment de risc. Martin Dougiamas opina que els sistemes d'avaluació basats en l'assaig i proves de tipus test són ineficients i poc fiables:

...in the rest of our lifelong learning/work, we don’t often ask each other to do quizzes and long essays.  We assess each other and build reputation through LONG-TERM ENGAGEMENT. Martin Dougiamas, Thoughts about the impact of AI text on assessment, desembre 2022

Algunes de les activitats avaluatives tradicionals més "vulnerables" són:

 • textos extensius generals expositius
 • ressenyes
 • traduccions
 • correcció de textos
 • reformulació de textos
 • exercicis de resolució de problemes
 • diagnòstic mèdic

Si fem servir la paraula "vulnerable", és perquè l'ús furtiu de la IA obre les portes al frau acadèmic. Si es fa servir la IA d'una manera informada, consentida i reconeguda, evidentment ens pot ajudar a millorar la nostra tasca docent. El risc de frau, però, creix perquè actualment (octubre 2023) no és possible la detecció fiable de respostes generades per IA. Els detectors de plagi tradicionals no són operatius a l'hora d'analiitzar la sortida de plataformes IA. Alhora diverses persones lamenten que ChatGPT pot resoldre problemes de redacció que fins ara només podien fer persones expertes després d'anys de formació. Altres opinen que l'ús responsable i ètic dels recursos disponbles és un problema ja existent i l'ús d'IA és només escenari més.

A grans trets i en aquests moments (l'any 2023) la IA en entorns formatius ens fa plantejar els següents temes:

 • Ètica i responsabilitat: Biaix de dades. Ús no acreditat de fonts d'informació. Informació errònia. Informació perillosa.
 • Desenvolupament curricular: Generació de continguts, qüestionaris i retroalimentació.
 • Capacitació docent: Descobriment de les capacitats, limitacions i aspectes ètics de l'ús de la IA.
 • Accés i equitat: Possibles problemes d'accés universal i inclusió de diverses llengües, cultures i punts de vista.
 • Avaluació i autenticitat: Ús de la IA per crear instruments i activitats per a l'avaluació, per proporcionar retroalimentació. El risc de frau acadèmic.

En aquest context han aparegut diversos decàlegs sobre el bon ús de l'IA al sector educatiu:

Eines de productivitat IA

La productivitat consisteix en treballar millor, més ràpid, amb més qualitat amb menys cost o esforç. En aquest sentit, és evident que les eines IA específiques, desenvolupades sobre ChatGPT o d'altres plataformes, poden ser de molta utilitat a la vida laboral i en general. Hi ha exemples molt clars d'aquesta dinàmica. Per exemple, els assistents de ruta en dispositius mòbils han substituït totalment l'ús de mapes en paper, afegint serveis extres que els mapes en paper no ofereixen. Aquestes possibilitats semblen positives. Les eines específiques IA, però, poden arribar a ser una amenaça al mercat laboral, eliminant per complet uns perfils de lloc de treball fins ara existents.

Les eines IA de productivitat són molt diverses i n'apareixen noves cada setmana. Si volem treballar bé, hem de mantenir-nos al dia de les oportunitats emergents al nostre camp d'especialització. I a la universitat podem oferir formacions especifiques a col·lectius determinats perquè puguin integrar les eines IA a la seva forma de treballar.

Amb aquesta voluntat d'actualitzar coneixements sobre eines específiques IA, a continuació fem referència a alguns directoris i observatoris IA. Aquests portals fan col·leccions de centenars d'eines IA i les ressenyen en llistes cercables i en categories, com ara les de AI Tool Guru: Text & Writing; Image & Design; Audio & Music; Video & Animation; Marketing & Sales; Lifestyle & Entertainment; Development & IT; Business & Admin; Education & Information.