Accions

Modificar el nom visual a Mahara

De Recursos docents

Què és

A Mahara es mostra amb un nom "visual" a cada usuari. Si no està específicament configurat, es mostra nom de pila. Això dificulta molt la localització correcta d'un usuari concret.

Per tant, en casos com els responsables de grups o tutors de pràctiques, serà útil que es configuri un nom visual que ajudi a identificar-los inequívocament.

Com ho podem fer

Dins de Mahara, selecciona el desplegable que ha al costat de la miniatura de la teva foto i clica l'opció Profile.

CanviarNomVisibleMahara 01.png

S'obrirà la pàgina on hi ha la informació del teu perfil. Omple el camp Display name amb el nom amb el que vols que et trobin.

CanviarNomVisibleMahara 02.png


Altres informacions i ajudes d'interès

Consulta la pàgina principal de Mahara d'aquest wiki per més informació sobre aquesta eina de portafolis digital.