Accions

Plataformes UVic

De Recursos docents

La UVic-UCC es configura amb una estructura federada formada per la FUBalmes, la FUBages, la FESS (creada sota la iniciativa de les dues primeres) i la Fundació Elisava.

Algunes de les plataformes que es fan servir per la docència són particulars de cada fundació i algunes són comunes.

En aquesta pàgina et llistem les que es fan servir al Campus Vic.

En aquest context ens ajudem de diverses eines, plataformes i/o entorns digitals per dur a terme la docència.

Fem aquí un llistat per a que sigui més fàcil localitzar informació sobre cadascuna d'elles:

  • Moodle: plataforma d'aprenentatge. Per cada assignatura de grau o màster hi ha una aula virtual.
  • O365: Microsoft Office al núvol. El personal (i l'estudiantat) de la UVic té una llicència per utilitzar la versió completa al núvol i la possibilitat d’instal·lació d’aquest paquet ofimàtic als teus equips informàtics.
  • MS Teams: una de les aplicacions d'O365 que permet la gestió d'equips i videoconferències.
  • Wooclap: interacció a l'aula. Es poden fer esdeveniments per incentivar la motivació i participació de l'estudiantat a l'aula (enquestes, votacions, concursos...)
  • Medial: gestor de vídeos. Permet l'allotjament de material audiovisual que és fàcilment compartit en una aula Moodle.
  • Mahara: entorn per crear portafolis.
  • H5P: entorn per generar activitats interactives per utilitzar en una aula Moodle.
  • Zoom: una plataforma de videoconferències alternativa a MS Teams.