Accions

Tipus d'H5P

De Recursos docents

Tipus de continguts H5P

 • Accordion: ordenar textos sota títols desplegables.
 • Advent Calendar (beta): permet fer un calendari d'advent.
 • Agamotto: permet fer una successió d’imatges. El contingut apareix en una “línia de temps” que l’usuari controla visualitzant l’aparició de la següent imatge progressivament.
 • Arithmetic Quiz: permet fer un qüestionari de preguntes de càlculs simples.
 • Audio: afegir un  un fragment d'àudio dins dun contingut H5P.
 • Audio Recorder: permet a l'usuari enregistrar un fragment d'àudio.
 • Branching Scenario: permet configurar un recorregut tipus "tria la teva aventura", combinant continguts i preguntes.
 • Chart: permet la generació de gràfics circulars i de barres.
 • Collage: permet el muntatge d'un seguit d'imatges de diferents mides.
 • Column: permet la integració de diferents continguts H5P un sota de l'altre, en forma de columna.
 • Course Presentation: successió de diapositives que poden contenir text, imatge, vídeo, àudio i diferents tipus d'interacció.
 • Crossword: permet fer uns mots encreuats.
 • Dialog Cards: relaciona dues bandes d'una mateixa carta. És útil per repassar continguts, de manera que en la primera part de la targeta l'estudiant s'ha de respondre una qüestió de la que trobarà la resposta en la segona cara de la carta.
 • Dictation: permet fer un dictat que l'usuari ha d'escriure correctament.
 • Documentation Tool: permet generar un document estructurat segons unes instruccions precises
 • Drag and Drop: activitat d'"arrossegar i deixar anar" elements a espais determinats..
 • Drag the Words: l'usuari arrossega paraules dins d'un text més gran que té espais buits, per construir una frase completa.
 • Essay: permet una correcció automàtica d'un text que l'usuari ha rebut instruccions per escriure.
 • Fill in the Blanks: activitat d'omplir buits en un text.
 • Find Multiple Hotspots: cal seleccionar parts d'una imatge que compleixen una condició.
 • Find the Hotspot: l'usuari ha de marcar una zona concreta d'una imatge
 • Find the Words: sopa de lletres.
 • Flashcards: mostra una successió de cartes que tenen una imatge i una pregunta que cal respondre.
 • Guess the Answer: presenta una imatge o un vídeo amb una pregunta per a que l’usuari avanci la resposta que obtindrà prement un botó.
 • Image: afegir una imatge dins d'un H5P.
 • Iframe Embedder: insereix des d'una URL o un conjunt de fitxers.
 • Image Choice: seleccionar les imatges que compleixen una condició.
 • Image Hotspots: presenta una imatge amb marques que permeten ampliar contingut en format de text, imatge, vídeo i/o àudio.
 • Image Juxtaposition: permet comparar dues imatges interactivament.
 • Image pairing: cal aparellar imatges de dos conjunts.
 • Image Sequencing: cal ordenar un conjunt d'imatges.
 • Image Slider: permet fer una presentació d’imatges.
 • Interactive Book: permet la integració de diferents continguts H5P en format de llibre interactiu.
 • Interactive video: vídeo que pot contenir al qual es poden superposar text, imatge i diferents tipus d'interacció.
 • KewAr Code: permet generar un codi QR.
 • Link: afegir un enllaç web dins d'un contingut H5P.
 • Memory Game: joc de memòria de trobar les parelles destapant-les de dos en dos.
 • Mark the Words: l'usuari marca paraules dins d'un text segons les instruccions que se li indiquen.
 • Multiple Choice: una pregunta de múltiple resposta on pot haver més d'una resposta correcta.
 • Personality Quiz: permet generar un qüestionari de personalitat a mida en el que segons les siguin les respostes a un seguit de preguntes, s'obté com a resultat una personalitat o una altra.
 • Question set: conjunt de preguntes de diferents tipus.
 • Questionnaire: permet fer una enquesta amb preguntes obertes i de tria múltiple (amb una o més d'una resposta possible).
 • Shape: formes geomètriques dins d'un Course presentation.
 • Single Choice Set: conjunt de preguntes de resposta múltiple on només una resposta és la correcta.
 • Sort the Paragraphs: s'han d'ordenar correctament uns paràgrafs ja escrits.
 • Speak the Words: s'ha de respondre en veu alta una pregunta.
 • Speak the Words Set: s'ha de respondre en veu alta un seguit de preguntes.
 • Summary (Statements): permet la construcció d'un resum a partir de la selecció d'afirmacions correctes.
 • Table: afegir una taula dins d'un contingut H5P.
 • Text: afegir un text dins d'un contingut H5P.
 • Timeline: mostra una sèrie d'esdeveniments en una línia de temps.
 • True/False Question: una única pregunta de Vertader/Fals.
 • Video: inserir un vídeo dins d'un contingut H5P.