Accions

Gravar vídeo d'estudiants a Moodle

De Recursos docents

Una excepció al consell general de no penjar fitxers de multimèdia a l'aula Moodle és quan es tracta d'una gravació curta de l'estudiant. Aquestes gravacions no formen part de les còpies d'aula i, per tant, no obstaculitzen la gestió de copiar i restaurar aules per a un nou curs acadèmic.

La disponibilitat d'aquesta eina, la seva configuració i les seves limitacions són les mateixes que en el cas d'àudio. Consulta la pàgina Gravar àudio d'estudiants a Moodle.