Accions

Altres informacions i ajudes d'interès sobre Mahara

De Recursos docents

Altres informacions i ajudes d'interès

La Biblioteca de la UVic ha elaborat uns vídeos per aprendre a fer servir Mahara. Els trobareu a la seva pàgina web, a l'apartat Serveis >

ULibraryLab / Formació > Vídeos i tutorials > Comunicar i utilitzar la informació > Com crear el teu portafolis digital amb la plataforma Mahara i són els següents:

També podem consultar el Manual de Mahara (en anglès) escrit pels membres de la comunitat Mahara. Cal tenir present la versió de la plataforma que s’està utilitzant en cada moment i seleccionar la versió del manual que correspongui.