Accions

Seguiment de l'Assistència de l'estudiant

De Recursos docents

Què és

Assistencia.png

L'activitat Assistència de Moodle ens permet portar un control de qui ha participat a cada sessió de classe i obtenir una nota al qualificador.

Es pot fer que l'estudiant mateix sigui qui marqui la seva presència a classe.

Què podem fer

Altres informacions i ajudes d'interès

Per veure altres opcions que permet fer el seguiment de l'assistència dels estudiants, podeu consultar la pàgina web de recursoso de la Universitat Rovira i Virgili.

https://moodle.urv.cat/wiki/Assist%C3%A8ncia