Accions

Controla l’assistència amb Moodle

De Recursos docents

Què és

Assistencia.png

L’ activitat “Assistència” de Moodle està dissenyada perquè el professorat pugui prendre nota de l’assistència a les classes dels estudiants. També permet, si així ho configurem, que els propis estudiants puguin informar que estan a classe.

Aquesta activitat de Moodle permet al professorat generar informes d’assistència de tots els estudiants i també de manera individual, per a cada estudiant.

Els estudiants també poden veure el seu propi recompte d’assistències sempre i quan no estigui amagada l’activitat.

Com es fa

Configurar l'activitat assistència

Amb l'edició de l'aula activada, clica el botó Afegeix una activitat o un recurs en la secció de l'aula on vulguis posar l'activitat Assistència.

Afegir-recurs-activitat-Moodle.png

Tria l'activitat Assistència del mosaic d'activitats i recursos disponibles.

Afegir-Assistencia-Moodle.png

Posa un nom (1), una descripció (2), marca si aquesta descripció vols que estigui visible a la pàgina principal de l'aula (3).

Tria el tipus de qualificació (4):

  • Escala: Podem puntuar seguint una escala tipus 0 a 5, alfabètica, Apte/No apte.
  • Puntuació: Podem configurar les puntuacions de cada dia d’assistència i ens mostrarà una mitjana de notes que posteriorment podrem ponderar com a part de la nota final de curs.
  • Cap: En aquest cas, el professorat pot registrar l’assistència però el resultat de la mateixa no afectarà a les qualificacions i no es generarà cap columna al qualificador.

Si l'Assistència té qualificació, indica si forma part d'una categoria que ja tinguis creada en el qualificador (5) i si vols fixar un valor de la qualificació per aprovar (6).

Configurar-assistencia-Moodle.png

Una vegada creada l'activitat Assistència, quan hi tornis a entrar hi ha diferents opcions:

  1. Afegeix una sessió: afegir sessions en les que vulguem registrar l’assistència.
  2. Assistència: llistat de les sessions creades des d’on podrem editar-les.
  3. Informe: graella dels estudiants i els dies assistits que estiguin informats fins al moment de la consulta.
  4. Importa: carrega les dades d'assistència a partir d'un fitxer extern.
  5. Exporta: obtenir les dades de l'assistència en format .xlsx, .txt i .ods.

Afegir sessions

Quan vulguis afegir una sessió, has d'indicar les seves característiques de dia, hora i nom (1) i si vols crear un esdeveniment en el calendari per aquesta sessió (2).

Pots fer que aquesta sessió que estàs creant sigui periòdica (3) i que sigui el propi estudiantat qui registri la seva assistència (4). Aquesta funcionalitat és molt útil si demanem que des del seu dispositiu mòbil ens diguin si estan presents a l’aula en aquell moment, agilitzant el “passar llista”.

Configuracio-sessio-assistencia-Moodle.png

En el cas que hi hagin grups a l’aula definits, podem indicar si les sessions es creen per grups o per estudiants. En l'opció Assistència del menú horitzontal de sota el nom de l'activitat, retornem a la llista de sessions creades. Des d'aquí podem registrar l'assistència a una sessió (1), modificar la serva configuració (2) o eliminar-la (3).

Sesions-assistencia-creades.png

Registrar l'assistència

Quan cliquem per registrar l’assistència apareix la graella d’estudiants. Podem seleccionar un estat per a tots els participants (1) que pot ser “Present”, “Tard”, “Justificat” i “Absent” (2) o fer-ho manualment un per un (3). També podem incloure observacions (4).

Registrar-assistencia-Moodle.png

Una vegada registrada l'assistència d'una sessió, la icona canvia d'aparença. Podem, si cal, tornar a entrar per acabar de passar l'assistència o esmenar alguna de les anotacions que hi hem fet.

Assistencia-passada-Moodle.png