Accions

El seguiment de compleció d’activitats a Moodle

De Recursos docents

Aquest article és una contribució de Pere Quer. Gràcies, Pere!

Moodle permet incorporar a les aules virtuals eines per al seguiment de la compleció de les activitats per part dels estudiants.

El fet d’incloure aquestes eines a les aules virtuals és especialment interessant en ensenyaments semipresencial o en línia, ja que els estudiants no acostumen a seguir el curs a un ritme gaire uniforme ni homogeni. Però no solament en aquestes modalitats té sentit; en les presencials també. Les eines de seguiment de compleció ofereixen al professorat moltes facilitats per mantenir-se informat en tot moment del grau de seguiment de l’assignatura per part dels estudiants i donen als estudiants una referència clara de quin és el punt del curs en què es troben a cada moment.

Aquí es poden consultar quatre vídeos tutorials que expliquen les característiques i configuracions bàsiques per aplicar el seguiment de compleció:

Per complementar els coneixements sobre aquest tema, recomanem aquests documents: