Accions

El bloc Full d’assistència a Moodle

De Recursos docents

Què és

El bloc Full d’assistència, permet crear un full d’assistència imprimible amb espais per a la firma de cada estudiant.

Cal no confondre aquest bloc amb un altre de títol Assistència. Aquest últim és per controlar l’assistència en línia, no pas en paper.

El bloc Full d’assistència genera un full de firmes dels participants de l’aula amb la data actual i només és visible per al professorat.

Configuració

El bloc Full d'assistència

Per veure tots els blocs laterals, has de clicar el botó de la part superior dreta de l'aula que obre tot el calaix de blocs.

ObrirBlocs laterals.png

Amb el calaix de blocs laterals obert i el Mode d'edició activat, clica el botó Afegeix un bloc.

Afegir-un-bloc.png


En la finestra que s'obrirà, selecciona Llistat de classe.

Afegir-bloc-llistat-assistencia.png

El bloc del llistat d'assistència té el següent aspecte:

Bloc-llistat-assistencia.png

Imprimir el llistat d'assistència

En clicar Generar el full d'assistència, s'obre una pàgina en la que es pot ordenar el llistat (1), triar un filtre (2) i aplicar-lo (3) i imprimir el llistat resultant.

Per tornar a l'aula, cal clicar el nom del curs (5).

Llistat-assistencia.png