Accions

Lliçó

De Recursos docents

Què és

Llico.png

El recurs Lliçó de Moodle ens permet oferir matèria i/o activitats pràctiques de maneres diverses i flexibles. Podem crear un conjunt lineal de pàgines de continguts o activitats pedagògiques que ofereixin diverses opcions o camins a l'estudiant, i hi podem incloure preguntes de diversos tipus.

Què podem fer

Les opcions són infinites. Per això et volem presentar 3 maneres de fer servir les lliçons amb els estudiants:

  • Per presentar continguts de forma lliure.
  • Per presentar continguts i avaluar la comprensió dels mateixos a mesura que avança la lliçó, tot regulant l'accés a contingut d'ampliació o reforç.
  • Per dissenyar jocs seriosos, en què les respostes dels alumnes condicionen uns itineraris determinats.

Altres informacions i ajudes d'interès

Enllaç directe al Moodel Wiki de la URV amb informació ampliada: https://moodle.urv.cat/wiki/Lli%C3%A7ons