Accions

Pàgina

De Recursos docents

Què és

Pagina.png

El recurs Pàgina de Moodle ens permet crear una pàgina web utilitzant l'editor de text ATTO. Una pàgina pot mostrar text, imatges, so, vídeo, enllaços web i codi incrustat, com Google Maps.

Els avantatges d'utilitzar el recurs de pàgina en lloc del de fitxer inclou el recurs de ser més accessible (per exemple, per als usuaris amb dispositius mòbils) i més fàcil d'actualitzar.

Què podem fer

Quan hàgim de penjar documents de gran contingut, es recomana fer servir el recurs del Llibre millor que el de Pàgina.

Les utilitats que té el recurs Pàgina, entre d'altres, són:

  • Presentar informació com els termes i condicions del curs o un resum de la programació didàctica del curs.
  • Incrustar diversos vídeos o àudios juntament amb un text explicatiu.

Altres informacions i ajudes d'interès