Accions

Base de dades

De Recursos docents

Què és

L'activitat de Base de dades de Moodle ens permet crear una base de dades de registres que podem configurar amb força llibertat. Es poden utilitzar camps d'URL i d'etiquetes o paraules clau. El format i l'estructura d'aquestes entrades pot ser gairebé il·limitat, incloent imatges, fitxers, URL, números i text entre altres coses.

Què podem fer

Aquesta activitat permet que els usuaris incorporin dades a un formulari dissenyat pel professorat del curs. Les entrades es poden classificar, cercar segons diferents criteris, etc. Les entrades poden contenir text, imatges i qualsevol element que permeti leditor HTML.

Addicionalment, les entrades poden qualificar-se o requerir l'aprovació d'un professor/a per a ser publicades.

Altres informacions i ajudes d'interès

Base de dades (versió de Moodle 4.1)

Configuració de Base de dades (v. 4.1 Moodle)