Accions

Taller

De Recursos docents

Què és

Taller.png

L'activitat Taller de Moodle és una eina complexa i completa en la qual l'estudiant fa un lliurament que és avaluat per la resta del grup. Permet la recopilació, revisió i avaluació pels companys del treball de l'estudiant. Es pot trametre qualsevol contingut digital (fitxers), com ara documents de processador de textos o fulls de càlcul, i també poden escriure text directament en un camp utilitzant l'editor de text. L'estudiant rep una nota que és la mitjana de les avaluacions rebudes pels companys i una altra nota que avalua com ha fet ell la tasca d'avaluador.

Què podem fer

Altres informacions i ajudes d'interès

En Marcos Cánovas de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes ens ha fet vàries formacions a la nostra universitat sobre l'activitat taller. Ha preparat una sèrie de vídeos, molt clars, que podem compartir aquí:

Podem trobar la documentació més extensa sobre l'activitat taller al wiki de Moodle (en anglès).

En castellà podem referir-nos a la versió més recent del manual de la Universidad Politécnica de Madrid (pàgina 241).