Accions

Retroalimentació

De Recursos docents

Què és

Retroalimentacio.png

L'activitat Retroalimentació de Moodle ens permet al crear una enquesta personalitzada per recollir la retroalimentació dels participants utilitzant diversos tipus de preguntes que inclouen opcions múltiples, de sí/no o d'introducció de text.

Què podem fer

Altres informacions i ajudes d'interès