Accions

Offline Quiz

De Recursos docents

Què és

Offlinequizz.png

L'activitat Offline quiz de Moodle ens permet utilitzar el banc de preguntes de l'aula per preparar un examen que es farà en paper. Posteriorment, les respostes dels estudiants les podem carregar a Moodle i obtenir les notes automàticament en el qualificador de l'aula.

Què podem fer