Accions

Fòrum

De Recursos docents

Què és

Forum.png

Els fòrums de Moodle són una de les eines de comunicació asincrònica més importants dins de l’entorn de Moodle. Són probablement l'activitat més emblemàtica de l'entorn Moodle i d'altres entorns d'ensenyament en línia. S’entenen com un espai on els participants poden publicar missatges o mantenir debats oberts als participants de l'aula i, fins i tot, penjar arxius, enllaçar pàgines web o canals RSS, etc.

Podem configurar el nostre perfil per rebre les comunicacions dels fòrums subscrits per correu electrònic. I podem respondre al fòrum amb missatges des del mateix correu electrònic també.

Els fòrums tenen vocació de ser el principal canal de comunicació entre estudiants i docents, fora de les sessions de classe presencial. Es recomana fomentar el seu ús en lloc de la missatgeria emergent en pantalla i el correu electrònic.

Els missatges de fòrum s'arxiven com a historial de la comunicació de la classe i es poden cercar.

Configuració d'un Fòrum de Moodle

Paràmetres generals

Posa un nom al fòrum i, opcionalment, una descripció que es pot mostrar a la pàgina inicial del curs.

Tria el tipus de fòrum:

Parametres Generals Forum Moodle

Disponibilitat

Es poden habilitar dues dates diferents:

 • Data de venciment: és la data prevista de finalització del període per enviar missatges al fòrum i és la que apareix en el calendari.
 • Data límit: a partir d'aquesta data no es podran enviar més missatges al fòrum.
Disponibilitat Forum Moodle

Comptador de fitxers adjunts i paraules

Pots limitar la mida i el nombre de fitxers a adjuntar en els missatges del fòrum.

Pots fer que es mostri el nombre de paraules de la participació.

Comptador Forum Moodle

Subscripció i seguiment

La subscripció d'un fòrum determina si els participants rebran una còpia al seu correu electrònic dels missatges que es publiquin en el fòrum, sempre que l'usuari tingui activades les notificacions.

En la configuració inicial del fòrum definim com és el mode de subscripció:

 • Voluntària: ningú hi està subscrit en un inici. Cada participant pot triar de subscriure-s'hi.
 • Obligatòria: tothom hi està subscrit i no se'n pot esborrar.
 • Inicial: tothom hi està subscrit i se'n pot esborrar en qualsevol moment.
 • Inhabilitada: ningú està subscrit i no és permès que s'hi subscrigui.

El professorat del curs pot gestionar posteriorment les subscripcions al fòrum.

El seguiment dels missatges llegits permet que sigui el participant si decideix o no veure quants missatges no ha llegit d'un fil de fòrum.

Subscripció i Seguiment Forum Moodle

Bloqueig del debat

Els debats d'un fòrum de Moodle poden quedar bloquejats passat un període de temps d'inactivitat (1).

Es pot bloquejar el nombre de

Bloqueig dels Debats Forum Moodle

Llindar de missatges per blocar

Pots configurar:

 • Període de temps per blocar: període de temps en el que es fa el recompte màxim de missatges a publicar per part d'un participant.
 • Llindar de missatges per blocar: nombre de missatges que es poden publicar en el període de temps fixat en el camp anterior.
 • Llindar de missatges per a l'avís: nombre de missatges a partir del qual s'enviarà un avís al participant per avisar-lo que està a punt de superar els missatges permesos en el aquell període de temps.
Llindar Missatges Blocar Forum Moodle

Qualificació de tot el fòrum

Pots qualificar amb una sola nota totes les intervencions d'un participant en un fòrum:

 • Tipus:
  • Cap: per defecte el fòrum no admet qualificació.
  • Escala: el sistema de qualificació es basa en una de les escales de valoració disponibles en aquest curs de Moodle. En seleccionar aquesta opció, apareix un desplegable per seleccionar quina escala es vol utilitzar (per exemple, Apte/No apte).
  • Puntuació: valoració numèrica.
 • Puntuació màxima: nota màxima a obtenir si el tipus de qualificació és numèrica (Puntuació).
 • Mètode de qualificació:
  • Qualificació senzilla: s'assigna una nota manual (fins a la puntuació màxima), per cada estudiant.
  • Guia de qualificació: s'assigna una nota manual per diferents tipus de criteris que cal configurar a la Guia de qualificació.
  • Rúbrica: s'assigna una nota automàtica en base a l'assoliment dels diferents nivells dels criteris d'una rúbrica que cal configurar a la Rúbrica.
 • Categoria de qualificació: categoria del qualificador on s'ubicarà l'element de qualificació que genera el fòrum avaluable.
 • Qualificació per aprovar: nota mínima per que sigui considerada aprovada aquesta activitat.
 • Paràmetre per defecte per a «Notifica als estudiants»: si està activat, en la valoració es mantindrà activat i, en fer l'avaluació, l'estudiant rebrà una notificació. Es pot modificar per cada estudiant en el moment de ser avaluat.
Qualificació Forum Moodle

Puntuacions

També pots obtenir una sola nota per participant però valorant cada una de les seves aportacions.

 • Rols amb permís per qualificar: una vegada desada per primera vegada la configuració del fòrum, podràs consultar quins rols tenen permisos per fer aquesta puntuació. Si modifiques els rols, podràs fer que siguin els mateixos estudiants els que es puntuin entre ells.
 • Tipus d'agregació: criteri pel qual es calcula la nota del participant:
  • Mitjana de qualificacions
  • Nombre de qualificacions
  • Qualificació màxima
  • Qualificació mínima
  • Suma de qualificacions
 • Escala:
  • Cap: per defecte el fòrum no admet qualificació.
  • Escala: el sistema de qualificació es basa en una de les escales de valoració disponibles en aquest curs de Moodle. En seleccionar aquesta opció, apareix un desplegable per seleccionar quina escala es vol utilitzar (per exemple, Apte/No apte).
  • Puntuació: valoració numèrica.
 • Puntuació màxima: nota màxima a obtenir si el tipus de qualificació és numèrica (Puntuació).
 • Restringeix la qualificació a les entrades fetes entre aquestes dates: pots indicar que només es valorin les aportacions d'un període de temps concret.
 • Categoria de qualificació: categoria del qualificador on s'ubicarà l'element de qualificació que genera el fòrum avaluable.
 • Qualificació per aprovar: nota mínima per que sigui considerada aprovada aquesta activitat.
Puntuació Forum Moodle

Opcions comunes en els recursos i activitats de Moodle

 • Paràmetres comuns de mòduls
 • Restriccions d'accés
 • Compleció de l'activitat
 • Etiquetes
 • Competències

Altres accions amb fòrums de Moodle

Altres informacions i ajudes d'interès

Pots consultar més informació sobre les guies d'avaluació a la pàgina de Moodle i al Manual Moodle 4.1 para el profesor fet pel Gabinete de Tele-Educación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).