Accions

Tasca

De Recursos docents

Què és

Tasca.png

L'activitat Tasca de Moodle permet fer un lliurament per part d'un estudiant (o un grup d'estudiants). Aquests poden trametre qualsevol contingut digital (fitxers), com ara documents de processador de textos, fulls de càlcul, imatges o clips d'àudio i vídeo. A més, la tasca pot requerir que els estudiants teclegin el text directament a l'editor de text a través de la tramesa en línia. També pot utilitzar-se per recordar als estudiants les activitats del «món real» que han de completar fora de línia, com ara obres d'art, i, per tant, que no requereixen la tramesa de cap tipus de contingut digital.

L'activitat Tasca genera un element de qualificació en el Qualificador que s'actualitza automàticament en posar la nota a la tasca.

Què podem fer

Altres informacions i ajudes d'interès