Accions

Autovaloració de l'aula virtual

De Recursos docents

Al llarg dels últims anys hem experimentat un gran esforç de millora docent, fent efectiva la visió del Model formatiu de la UVic-UCC (infografia), amb una labor constant d'adaptació i incorporació de noves tècniques i possibilitats. Com ens va resumir l'Olga Pedragosa en una entrevista a L'Apunt del 16 de març 2017, la multimodalitat (estudiants amb diferents nivells de presencialitat en un mateix grup de classe), la digitalització i l'acció formativa centrada en l’estudiant són els tres eixos del nostre Model.

El marc de referència d'aquest projecte és el mapa de Competències Digitals Docents de la UVic, un document que s'inspira en diversos marcs europeus i internacionals, entre d'altres:

Per assolir aquests reptes de millora docent, una tasca fonamental és la preparació dels programes formatius a les aules docents de Moodle UVic. Aquests espais han passat de ser un mer afegit per a la distribució de documentació acadèmica i cada cop més s'han convertit en pal de paller per a la preparació de propostes educatives àgils, participatives, sostenibles i integrades.

És en aquest context que el Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica vol incidir en la importància de les aules virtuals com a plataforma interactiva i orientadora que facilita l'aprenentatge i connecta docents i estudiants.

Al llarg de l'any 2020 la pandèmia, el confinament i la presencialitat reduïda a tots els estudis universitaris han fet que, per assegurar la continuïtat de l'acció formativa, més que mai la qualitat de les aules és un element imprescindible que cal tenir en compte.

En aquesta primera fase, la tasca consisteix en un enquesta d'autovaloració d'una aula pròpia de cada docent. L'enquesta té un caràcter formatiu i de millora de la qualitat de les aules de forma progressiva.


Et proposem un breu exercici d’autovaloració d'una de les teves aules virtuals per tal que puguis identificar oportunitats de millora tant en la organització de la informació com també de l’ús que fas de l’aula.

Tria una aula ja elaborada de Grau o Màster on ets docent, i endavant!

Només necessitaràs uns vint-i-cinc minuts per completar l'enquesta, si ho fas sense seguir els enllaços explicatius. Un cop acabada l'enquesta, tindràs accés a les respostes i tots els textos complementaris de l'activitat.

Si no tens la clau d'inscripció, per poder-hi entrar, contacta amb la UDUTE.

Si no tens accés a cap aula, posa't en contacte amb l'equip de formadors.

Un cop ho facis, cal que entris en aquesta tasca i ens diguis l'enllaç de l'aula virtual que has avaluat.