Accions

Configuració de l'aula

De Recursos docents

Què és

A la UVic,  quan iniciem un curs acadèmica les aules virtuals ens arriben buides, amb una mínima estructura per temes (sense continguts) i alguns blocs laterals.

En aquest sentit, Moodle ens ofereix diferents opcions per construir aquestes aules, segons la situació en la que ens trobem.

Què podem fer

Les següents informacions us poden ser útils:

Altres informacions i ajudes d'interès

Sobretot pel personal de nova incorporació, recomanem el curs autoformatiu Primers passos en la meva docència a la UVic-UCC. Podeu inscriure-us des de la pàgina del Campus Virtual > Comunitat > CIFE.