Accions

Detector de plagi

De Recursos docents

Què és

Urkund-stacked.png

Les aules virtuals de la UVic-UCC disposen del servei de detecció de plagi Urkund per analitzar l’autoria dels continguts que els estudiants envien a la plataforma. El sistema està activat a les tasques, als tallers i a les aportacions als fòrums de Moodle.

Què podem fer

Anàlisi de treballs lliurats

Aquest servei analitza l’autoria dels continguts que els estudiants envien a la plataforma sempre que tinguin més de 450 paraules. En cas contrari, el sistema no analitza el contingut per no tenir els mínims establerts.

El sistema està activat per defecte a les tasques, als tallers, a les aportacions als fòrums i a les preguntes obertes (tipus assaig o que requereixin del lliurament d’un arxiu adjunt a la pregunta) de Moodle.

Si el vols desactivar, ho has de fer des dels paràmetres de l’activitat:

Imag1.1.png


Quan un estudiant envia un text a una de les activitats de Moodle on el detector de plagi està actiu, aquest es reenvia a Ouriginal, que en fa un informe, visible per al professorat, amb el detall de les coincidències trobades a diferents fonts públiques i repositoris de diferents Universitats i de la UVic-UCC. Aquesta acció pot tardar una mica, en funció del document que s’ha d’analitzar.

Si per exemple, l’estudiant envia un document a través d’una tasca de Moodle, veuràs el percentatge de detecció de plagi al costat del document.

Image1.2.png


Si cliques sobre el percentatge, veuràs un informe d’aquest tipus.

En cas de plagi, pots actuar en conseqüència d’acord amb el teu criteri i la Normativa Acadèmica UVic-UCC vigent.

Anàlisi manual de treballs no integrats a les aules Moodle

Ouriginal també permet analitzar un treball fora d’una activitat de Moodle. Per exemple, si vols comprovar un document d’un estudiant, pots fer-ho a:

https://secure.urkund.com/login/sign-in

Has de sel·leccionar “organització” i triar la Universitat de Vic / Central de Catalunya.

Image1.3.png

La primera vegada que accedeixes, et demanarà que introdueixis les credencials del Campus Virtual (correu electrònic i contrasenya).

Image1.4.png

Un cop es crea el compte, ja podràs carregar l’arxiu.

Image1.5.png
  1. Per afegir el document que vols analitzar.
  2. Safata d’entrada on vas rebent els diferents anàlisis que envies.
  3. Paperera on van a parar els documents que vas eliminant de la safata d’entrada.
  4. Relació dels documents enviats.
  5. Percentatge de detecció de plagi de cada document. Si el cliques, accediràs a l’informe on veuràs els apartats analitzats, Et deixem un exemple d’informe publicat a la web d’Ouriginal.

Si afegeixes aquest treball a Ouriginal per aquesta via, ja formarà part de la base de dades d’anàlisi. Cal tenir-ho en compte per si passes un document fent servir aquesta via i després l’estudiant el presenta via Tasca de Moodle, perquè el percentatge de similitud podria ser molt alt, però sense plagi real.

Altres informacions i ajudes d'interès

Per saber-ne més, pots consultar les ajudes del web Ouriginal: