Accions

Per què serveixen les diferents activitats i recursos de Moodle?

De Recursos docents

Moodle ens ofereix múltiples possibilitats que fan que la formació, presencial i semipresencial, disposi de recursos, activitats i sistemes de comunicació més enllà de les sessions de classe. Una de les dificultats que ens trobem a l’hora d’utilitzar aquestes eines és la complexitat per escollir la que millor s’ajusti al que necessitem en cada moment.

És per aquest motiu que alguns membres de la comunitat Moodle ha elaborat una guia d’eines per a docents i formadors que ens permet veure de manera ràpida quines activitats i recursos s’ajusten millor a cada necessitat. (Segons expliquen, es basa en una idea original de Joyce Seitzinger del Eastern Institute of Technology (Nova Zelanda), i es va actualitzar el mes de maig 2020 per Moodle 3.x, a iniciativa de Nicolas Martignoni, i amb traducció al castellà per Ramón Ovelar).

Image3.1.png

Com es veu a la imatge, té format de taula on per un costat (en les fileres) hi ha els recursos i activitats classificats en quatre grups:

  • Recursos – Informació
  • Activitats – Informació i avaluació
  • Activitats – Compartir continguts
  • Activitats – Identificar tendències

Per l’altre costat (en les columnes) ha ha una ressenya de cada un dels recursos o activitats:

  • La facilitat d’ús.
  • L’objectiu pedagògic: transferència d’informació, avaluació de l’aprenentatge, comunicació i interacció, co-creació de continguts,…
  • La taxonomia de Bloom.

A més, mitjançant un sistema de colors també t'indica si l’eina s’ajusta completament i s’aplica de manera senzilla, si es pot ajustar amb un disseny adequat o si no és la millor eina pel que necessitem.

Consulta la guia publicada a https://moodletoolguide.net/es.