Accions

Missatges de l'equip docent

De Recursos docents

Què és el Tauler del professorat

Aquest fòrum, que anomenem el Tauler del professorat (tradicionalment a la UVic-UCC), és un fòrum especial d'avisos. A diferència dels altres fòrums, aquí només poden enviar missatges el professorat. Per això que "tauler" és millor nom, que "fòrum".

Aquí notificarem qualsevol informació d’interès per als estudiants amb relació a l’assignatura (recordatoris, informacions de canvi de classe, informació de tutories...).

És l’espai de comunicació unidireccional del professor amb l’alumnat.

Com es genera el Tauler del professorat

No es pot crear a través de l'eina "Afegeix un recurs o activitat". Possiblement s'haurà creat automàticament amb l'aula virtual. Si no és així, es pot activar mitjançant el diàleg Configuració > Administració del curs > Edita paràmetres > Notícies per mostrar. Aquest diàleg controla el bloc lateral "Últimes notícies" i, si triem un nombre positiu aquí, el Fòrum de notícies es crearà.

Hem explicat aquest procés en més detall al blog de la Unitat de Docència Universitària i Tecnologia Educativa (UDUTE), Donar d'alta el Tauler de professorat. Trobareu una explicació més visual al vídeotutorial Fòrum d'avisos i notícies - Tauler del professorat.

Cada curs hauria de tenir només un fòrum de notícies. Els missatges que es publiquen en aquest fòrum apareixen també al bloc "Últimes notícies" (un bloc, en aquest sentit, és una secció lateral emmarcada a la pàgina).

Qüestions a tenir en compte

  • El Tauler del professorat ha de ser el canal per defecte per a les comunicacions del professorat als estudiants en conjunt, fora de les sessions de classe presencial.
  • En aquest sentit és molt superior als missatges emergents de Moodle i els missatges de correu electrònic, que no queden arxivats a l'aula virtual del curs i que són molt difícils de consultar de manera històrica.
  • Cal potenciar l'ús del Tauler de professorat, tenint en compte que no hi ha d'haver més d'un fòrum d'aquest tipus a l'aula virtual.
  • No s'ha de fer servir textos estàtics a la pàgina principal del curs ("Etiquetes" de Moodle) per enviar missatges als estudiants. Textos d'aquest tipus distorsionen l'estructura de l'aula i resten a la vista, sense tenir sentit, després del seu ús.