Accions

Aprenentatge basat en problemes (ABP) / Aprenentatge basat en casos clínics (ACC)

De Recursos docents

Què és

T vs PBL

El mètode ABP parteix de la idea que l'estudiant aprèn de manera més adequada quan té la possibilitat d'experimentar, assajar o, senzillament, indagar sobre la naturalesa de fenòmens i activitats quotidianes. Així, les situacions problema que són la base del mètode es basen en situacions complexes del món real. A més, l'aprenentatge és més estimulant quan es plantegen preguntes que requereixen l'esforç intel·lectual de l'estudiant i no la simple repetició d'una rutina de treball apresa; i, quan inicialment no s'ofereix als estudiants tota la informació necessària per solucionar el problema, sinó que són ells els que han d'identificar, trobar i utilitzar els recursos necessaris.

ACC és la versió d'ABP aplicada al Grau de Medicina de la UVic-UCC. Segons aquesta metodologia els coneixements que adquireix l'estudiantat s'organitzen en funció de l'estudi de casos clínics específics.

Què hem de tenir en compte

L'ABP es pot realitzar amb reptes més grans o més petits. Per exemple, el disseny d'un patinet elèctric o d'un cotxe elèctric. Quan més gran sigui el repte, més temps necessitaran l'estudiantat per desenvolupar a seva solució. A més, el problema tractat pot comptar amb més o menys guiatge actiu del professorat. Tot i així, en principi, la filosofia ABP es basa en el protagonisme total de l'estudiantat. Un preocupació del professorat, per tant, és el temps disponible si l'estudiant pot anar per diversos camins equivocats abans de trobar respostes satisfactòries als reptes plantejats.

Fases típiques ABP:

  • Presentació del repte
  • Cerca i processament de la informació
  • Resolució del repte
  • Elaboració del producte final
  • Avaluació del procés i del producte
  • Difusió

Altres informacions i ajudes d'interès