Accions

Estudi de casos

De Recursos docents

Què és

El mètode del cas és una tècnica d'aprenentatge basada en la participació activa, cooperativa i en el diàleg democràtic dels estudiants sobre una situació real en què s'analitza un problema específic, per tal d'arribar a una conceptualització experiencial i fer una cerca de solucions eficaces. L’objectiu del mètode de l’estudi de casos és comprendre en profunditat una situació en el seu context natural i complex. No pretén que l’estudiantat trobi la solució ideal, sinó que aprengui a resoldre situacions en equip, afavorir la percepció de la realitat, la reflexió personal, la capacitat d'anàlisi i l'assumpció de riscos.

Què hem de tenir en compte

Altres informacions i ajudes d'interès