Accions

Aprenentatge per projectes

De Recursos docents

Què és

En aquest mètode d’ensenyament-aprenentatge els estudiants duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, el disseny i la realització d'una sèrie d'activitats, i tot això a partir del desenvolupament i l'aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos. Pretén que els estudiants assumeixin una responsabilitat més gran del seu propi aprenentatge, així com aplicar, en projectes reals, les habilitats i coneixements adquirits en la seva formació. La innovació que suposa la realització de projectes com a estratègia d'aprenentatge rau no en el projecte en si mateix, sinó en les possibilitats que suposa la realització per posar en pràctica i desenvolupar diferents competències.

Què hem de tenir en compte

Altres informacions i ajudes d'interès

De Miguel Díaz, M. (Dir); Alfaro Rocher, I.J.; Apodaca Urquijo, P.; Arias Blanco, J.M.; García Jiménez, E.; Lobato Fraile, C. y Pérez Boullosa, A. (2006). Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competència. Orientaciones para promover el cambio metodológico en el espacio europeo de educación superior. Oviedo: Ediciones de la Universidad de Oviedo. https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/42/42376/modalidades_ensenanza_competencias_mario_miguel2_documento.pdf