Accions

Simulació

De Recursos docents

La simulació és una metodologia docent que se centra en la importància de l’experiència. Té per objectiu generar experiències d’aprenentatge guiades a partir de replicar situacions rellevants del món real, d’una forma totalment interactiva. Aquesta metodologia pren l’alumnat i els professionals com a centre del procés d’ensenyament-aprenentatge, desenvolupant activitats en un entorn segur per entrenar procediments (habilitats tècniques), i habilitats de treball en equip, presa de decisions i pensament crític (habilitats no tècniques).