Accions

Aprenentatge cooperatiu

De Recursos docents

Què és

L’aprenentatge cooperatiu és una forma d’estructurar les diferents activitats formatives de les diferents assignatures que propiciï la interacció entre els participants. També gira al voltant del treball en equip, a més –per suposat– de basar-se en la necessària interacció entre el professorat i l’alumnat, i en el treball individual. És tant un mètode com un enfocament global de l'ensenyament, una filosofia que prioritza la cooperació i la col·laboració per davant de la competició . En l’estructura d’aprenentatge que hi ha darrere d’aquest mètode d’ensenyament a més de la interacció educador-educand es dona una gran importància a la interacció educand-educand i, com a conseqüència, a més de (no en lloc de) l’esforç i el treball individual, es dona també una gran importància al treball en equip.

Què hem de tenir en compte

Altres informacions i ajudes d'interès

Programa CA / AC (Cooperar para Aprender / Aprender a Cooperar).