Accions

Avaluar un fòrum de Moodle

De Recursos docents

Es pot posar una nota a un estudiant per totes les seves participacions en un fòrum de Moodle.

En els paràmetres de configuració del fòrum, cal seleccionar en l’apartat Qualificació de tot el fòrum quin tipus d’avaluació volem aplicar (escala o puntuació).

AvaluarForum2.png

Se s’ha seleccionat Puntuació, cal completar la resta de les opcions que es permeten:

  1. Puntuació màxima
  2. Mètode de qualificació: senzilla, guia de qualificació o rúbrica
  3. Categoria de qualificació: categoria del qualificador on es generarà l’element de qualificació on es publicarà la nota del fòrum
  4. Qualificació per aprovar: es comporta igual que en els altres elements de qualificació
  5. Permetre per defecte per a “Notifica als estudiants”: valor per defecte de l’opció d’avisar als estudiants quan s’ha fet la qualificació

Cal clicar Desa els canvis.

AvaluarForum3.png


Per qualificar les aportacions al fòrum, cal clicar el botó Qualifica els usuaris que apareix a la pàgina inicial del fòrum.

AvaluarForum4.png

La pantalla per avaluar és semblant a la de l’avaluació de tasques. Podem veure a la part esquerra totes les participacions d’un estudiants, podem afegir la qualificació i podem canviar d’estudiant.

Cal clicar Desa per acabar la valoració.

AvaluarForum5.png

En la sessió de suport a la docència no presencial del 22/05/2020 en Richard Samson ens ho va explicar amb exemple que vam enregistrar i que podeu veure si sou membres de la comunitat UVic-UCC.