Accions

Exportar notes des del qualificador

De Recursos docents

Què és

En curs de Moodle podem exportar les notes que tenim en el qualificador en diferents formats:

  • Full de càlcul OpenOffice
  • Exportar a SIGMA
  • Fitxer de text net
  • Full de càlcul Excel
  • Fitxer XML

Com es fa

Cal seleccionar l'apartat Qualificacions del menú horitzontal que hi ha sota el nom del curs, en la pàgina principal d'aquest.

En el desplegable que es carrega a la part superior dreta del qualificador, cal seleccionar l'opció Exporta.

SeleccioOpcioExportaQualificador.png


I després cal triar l'opció d'exportació en el desplegable Export as.

SeleccioTipusExportacioQualificador.png

Exportar a SIGMA

L'opció Exportar a SIGMA és la que fem servir per enviar la nota final del curs de Moodle a l'acta de qualificació oficial de l'assignatura.

Exportar a un fitxer (no XML)

Si triem exportar a fulls de càlcul o fitxer de text net, en clicar una opció d'exportació a fitxer, Moodle ens permet seleccionar quines notes del qualificador volem exportar (1).

A la part final de la llista podem triar, per facilitat la selecció, Selecciona-ho/desselecciona-ho tot (2).

SeleccioElementsCategoriesExportarQualificador.png


En l'apartat Opcions de format d'exportació podem configurar:

OpcionsFormatsExportacioQualificador.png
  1. Incloure la retroacció en l'exportació
  2. Excloure els usuaris amb la inscripció suspesa
  3. Triar el tipus de visualització: Real, Percentatge, Lletra
  4. Nombre de decimals

En el cas de l'exportació a un fitxer de text net, també podem triar el tipus de separador entre els valors: Tabulació, Coma, Dos punts o Punt i coma.

Per obtenir el fitxer, cal clicar el botó Baixa (5).

En el fitxer resultant tindrem per cada filera un participant a l'aula.

En les primeres columnes hi ha les dades del participant (1): Cognoms, Nom, Adreça electrònica, Número ID.

A continuació hi ha una columna per cada element i per cada categoria de qualificació (2): primer les columnes dels elements i després la columna de la categoria que els conté.

Si el qualificador conté notes, en cada cel·la que correspon a un element o categoria de qualificació hi ha la nota de l'estudiant de la filera corresponent. Si la nota és buida en el qualificador, hi ha un guió ("-").

La penúltima columna és la nota final del curs (3).

FitxerNotesExportadesQualificador.png

Aquest fitxer no conté els càlculs ni les configuracions de les agregacions de notes que constin en el qualificador.

Exportar a un fitxer XML

Per utilitzar aquesta exportació, els participants i els elements de qualificació a exportar han de tenir un ID. Aquest es configura o bé en el qualificador o bé en els paràmetres de l'activitat a l'aula.

Altres informacions i ajudes d'interès

Recomanem el Manual Moodle para el profesor del Gabinete de Tele-Educación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) i també altres ajudes de Moodle.