Accions

Configurar una guia de qualificació de Moodle

De Recursos docents

Què és?

Una guia de qualificació és un sistema de valoració d'una activitat de Moodle que permet donar una puntuació a diferents criteris que tenen unes indicacions determinades.

Configuració

Accedir a la configuració de la guia de qualificació

Si definim que una activitat és valorada amb una guia de qualificació podem accedir a configurar-la quan entrem de nou en l'activitat, en l'apartat Qualificació avançada. Vegem l'exemple d'un fòrum:

AccesGuiaQualificacioForumMoodle.png

Si encara no hi ha cap avaluació feta, des d'aquesta pàgina podrem canviar el mètode de qualificació (1).

Per definir la guia d'avaluació, podem començar de zero (2) o bé aprofitar una plantilla que tinguem disponible (3).

Definir Formulari Guia Qualificació i Rúbrica Forum Moodle

Nom i descripció

Cal posar un nom a la guia i, opcionalment, una descripció

Nom i Descripcio Guia Qualificacio Forum Moodle

Criteris de qualificació

Per editar cada un dels criteris que formen part de la guia cal clicar a sobre. Aquests són:

  • Nom del criteri: és obligatori.
  • Descripció per als estudiants: és el que veurà l'estudiant.
  • Descripció per a qui qualifica: és el que veurà qui fa la qualificació en el moment de fer-la.
  • Qualificació màxima: nota numèrica màxima sobre el que es valora aquest criteri en la guia. Si la suma de la qualificació màxima de tots els criteris d'una guia d'avaluació supera la nota màxima de l'activitat, Moodle recalcularà la nota final obtinguda a partir de la guia.
Criteris sense configurar Guia Qualificacio Forum Moodle

Si volem afegir un criteri, cal clicar el botó +Afegeix un criteri.

Un criteri configurat Guia Qualificacio Forum Moodle

Quan tinguem més d'un criteri configurat, els veurem un rere l'altre.

3 criteris configurats Guia Qualificacio Forum Moodle

A l'esquerra de cada criteri es mostren uns botons que ens permeten moure el criteri amunt (1), avall (3) o eliminar-lo de la guia (3).

Com moure o eliminar elements en una Guia Qualificacio Forum Moodle

Comentaris freqüents

La guia d'avaluació permet posar un comentari textual per cada criteri avaluat. Es poden configurar comentaris freqüents per reutilitzar-los i fer més ràpida la correcció. Per fer-lo, cal seleccionar Fes clic per a editar. Si se'n vol afegir un altre, cal clicar el botó +Afegeix un comentari utilitzat freqüentment.

Comentaris Frequents sense configurar Guia Qualificacio Forum Moodle

Els comentaris freqüents també poden ser canviats d'ordre i/o eliminats.

3 Comentaris Frequents configurats Guia Qualificacio Forum Moodle

Opcions de la guia de qualificació

Al final de la guia es pot marcar si es vol que l'estudiant vegi la definició dels criteris de la guia i si la puntuació serà de cada criteri o serà una puntuació total.

Per finalitzar, cal clicar el botó Desa la guia de qualificació i fes-la efectiva. Si es Desa com a esborrany, no es podrà utilitzar encara.

Opcions de visualització i de desar Guia Qualificacio Forum Moodle

Altres informacions i ajudes d'interès

Pots consultar més informació sobre les guies d'avaluació a la pàgina de Moodle (en anglès) i al Manual Moodle 3.11 para el profesor (en espanyol) fet pel Gabinete de Tele-Educación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).