Accions

Retroacció de la tasca

De Recursos docents

Què és

Retro-tasca.png

Quan els estudiants lliuren un treball a través d'una tasca de Moodle, el professorat pot fer la revisió d'aquest en la mateixa plataforma. Tant la valoració numèrica (que s'incorpora automàticament en el qualificador) com els comentaris/fitxers que pot enviar per cada treball és el que anomenem Retroacció.


Què podem fer

Altres informacions i ajudes d'interès