Accions

Importar notes des d'un document MS Excel al qualificador

De Recursos docents

Es poden importar notes al qualificador de Moodle des de diferents formats. En aquesta pàgina ho expliquem per fer-ho des d'un full de càlcul de MS Excel.

Exportar un document on escriure les notes

Per importar notes a Moodle, les dades han de tenir un format determinat.

Per assegurar el format de les dades a importar i que les dades siguin correctes, el primer pas és fer una exportació des del qualificador de l'aula on volem importar les notes.

Ves al qualificador de l'aula on vols importar les notes, clicant l'opció Qualificacions de la part superior del curs.

SeleccionarQualificador.png

En el menú de la part esquerra, selecciona l'opció Exporta.

SeleccionarExportarNotes.png

Al costat dret del primer menú desplegable, selecciona l'exportació en format Full de càlcul Excel.

SelecionarExporta-a-MSExcel.png

El document que es baixa té les dades de Cognoms, Nom, Adreça electrònica, identificador d'usuari i una columna per cada element de qualificació i categoria que en el moment de l'exportació estiguin configurats en el qualificador. Per cada element i categoria s'hauran descarregat les notes actuals per cada participant de l'aula.

MSExcel-descarregat-2.png

En aquest exemple, posem les notes en una de les columnes (la D, que conté l'element de qualificació d'una Tasca de Moodle que s'anomena tasca mahara).

NotesPosades-MSExcel.png

Seleccionem una de les característiques que siguin úniques per l'usuari (en aquest cas triem el correu electrònic), les notes que volem importar i ho copiem.

DadesCopiar-ImportarNotes-MSExcel.png

Tornem al qualificador de l'aula i seleccionem l'opció Importa en el menú desplegable de l'esquerra.

SeleccionarImportar.png

En el menú desplegable que es carrega a la dreta del primer menú desplegable, seleccionem l'opció Enganxa des d'un full de càlcul.

SeleccioEnganxarFull-MSExcel.png

En la següent pàgina, en l'espai Dada, enganxem les dades que hem copiat a MS Excel.

EnganxarNotes-MSExcel.png

Cliquem el botó Carrega qualificacions.

NotesEnganxades-MSExcel.png

En la següent pàgina es carregarà una previsualització de les notes per cada participant (1).

En l'apartat d'identificació, haurem de seleccionar el nom del camp del document de MS Excel que hem copiat (2) i el nom del camp dins del qualificador que li ha de correspondre (3). En aquest exemple, coincideixen, però és necessària fer aquesta selecció per a que Moodle sàpiga quina nota de les enganxades ha de posar a quin participant de l'aula.

En l'apartat de Mapatge d'elements de qualificació, com que només hem copiat dos tipus de dades, només li haurem de dir que ignori l'adreça electrònica, perquè no és cap nota (4) i seleccionar quin és l'element de qualificació que és el destí de les notes que estem enganxant (5).

Per confirmar, cliquem el botó Carrega qualificacions (6).

ConfigurarOpcionsEnganxarNotes-MSExcel.png

Moodle en avisa que el les notes s'han incorporat correctament. Per acabar, cal clicar el botó Continua.

ProcesEnganxarNotesCompletat-MSExcel.png