Accions

Usos de qüestionaris. Avantatges

De Recursos docents

Avaluació inicial

 • Per comprovar els coneixements previs


Avaluació formativa

 • Per mesurar el progrés
 • Per facilitar retroalimentació rica


Avaluació sumativa

 • Per vertebrar el quadern de qualificacions
 • Per a avaluacions finals
 • Per avaluar el curs i gestionar futures adaptacions


Avantatges

 • Objectivitat
 • Autonomia
 • Varietat de tipus de preguntes
 • Multimèdia (imatges, vídeos, enllaços)
 • Rendiment per al professorat (ús amb diferents grups)
 • Preguntes aleatòries
 • Penalització de respostes incorrectes
 • Gamificació i motivació dels / de les estudiants