Accions

Com configurar el qualificador si tenim repesques

De Recursos docents

En aquesta pàgina expliquem com configurar el qualificador quan una prova té una repesca.

Si són dues activitats diferents, podem incloure-les en una mateixa categoria i configurar aquesta segons com volem que siguin utilitzats els resultats d’aquestes en el qualificador.

Alerta: segons la normativa acadèmica de la UVic-UCC, si una persona es presenta a repesca, cal tenir en compte la nota de la repesca.

Aquí expliquem com configurar la Nota més alta, perquè és més senzill. Però si es fa així, caldrà revisar manualment si hi ha algun estudiant que hagi tret una nota inferior a la repesca i modificar manualment la nota de la categoria.

Nota més alta

Si s’ha de tenir en compte la nota més alta, en la configuració del qualificador cal clicar els tres punts que hi ha a la dreta del nom de la categoria i seleccionar Edita la categoria del menú que s'ha obert.

SeleccioEditaCategoria.png

Cal seleccionar Qualificació més alta en el camp Agregació.

Qualificacio-mes-alta.png

En la configuració del qualificador, es mostrarà l'agregació que s'ha triat al costat del nom de la categoria (1) i no es podrà editar la ponderació dels elements de la categoria (2).

CategoriaConfigurada-qualificacio-mes-alta.png

Nota de la repesca

Perquè la nota de la categoria tingui sigui la nota de la repesca, sigui quina sigui, no podem fer servir l'opció de ponderació "Nota més alta". Cal introduir un càlcul en la nota de la categoria. En la configuració del qualificador cal clicar els tres punts que hi ha a la dreta del total de la categoria i seleccionar Edita el càlcul del menú que s'ha obert.

SeleccioEditaCalculCategoria.png

En la part inferior de la següent pàgina, cal posar un identificador a cada element de qualificació per poder utilitzar-lo en el càlcul. En aquest exemple, l’identificador del Qüestionari – 1 és “Q1” i el de la repesca és “Q1R”.

Cal clicar Afegeix números ID.

PosarIDElementsQualificacio.png

En el càlcul, cal escriure l’expressió que indiqui que si hi ha nota en la repesca, la categoria tingui la nota d’aquesta.

En l’exemple hem escrit: =if([[Q1R]]>0;[[Q1R]];[[Q1]])

Això significa: Si la nota de la repesca és més gran que zero, la nota de la categoria serà aquesta. Si la nota de la repesca no és més gran que zero, la nota de la categoria serà la del Qüestionari 1.

EdicioCalculRepesca.png

Consulta aquest vídeo il·lustrativa de la mateixa acció (amb un altre exemple).