Accions

Excloure les notes buides

De Recursos docents

Al Qualificador de Moodle existeix una opció a cada categoria “Exclou les qualificacions buides”. Antigament aquesta opció estava marcada i, tot i el fet que a les aules de nova creació ja no és així, les aules antigues restaurades segueixen amb aquesta opció marcada per defecte i així alterant de manera insospitada les mitjanes calculades.

Exclou-notes-buides-300x191.png

Què vol dir “Exclou les qualificacions buides”?

Es fa difícil d’interpretar a simple vista perquè conté un doble negatiu: “excloure” i “buit”. Però si ho diguem en afirmatiu, el significat es fa més fàcil d’entendre:

  • incloure només les qualificacions atorgades


Si tenim aquesta opció marcada, fa que una nota buida no es tindrà en compte a l’hora de fer l’agregació. Per exemple, si tenim una sèrie de 5 elements a una categoria que té l’agregació de “Mitjana ponderada” amb un pes igual de cada element, el total màxim de cada element serà un 20% de la nota total de la categoria. Però amb l’opció “Exclou les qualificacions buides” marcada, si un estudiant només lliura 4 de les 5 tasques, Moodle exclourà la qualificació buida, i calcularà la nota de la categoria en base a les altres 4 qualificacions, cadascuna amb un màxim que representa el 25% del total de la categoria. L’efecte és de convertir activitats en opcionals a l’hora d’agregar!

Generalment, a la UVic-UCC això no és pas la intenció del professorat i per això cal desmarcar aquesta opció.

Per què és feixuc detectar i corregir aquesta configuració?

Perquè està amagada per defecte! Cal anar a la columna “Accions” de la vista “Categories i elements”. A continuació, cal clicar l’enllaç “edita” de la categoria corresponent i seguidament en l’enllaç “Mostra’n més…” de la secció primera, i desmarcar la casella.

Què haig de fer?

Si fas servir el Qualificador de Moodle i alguna nota d’estudiant no dóna la mitjana esperada, comprova aquesta opció.

En cas de dubtes, contacta amb la Unitat de Docència Universitària i Tecnologia Educativa.