Accions

Configuració d’avaluacions complementàries

De Recursos docents

Una professora ens planteja aquesta situació;

  • He creat un examen per fer en línia a través de Moodle (Qüestionari) que s’avaluarà automàticament.
  • El problema és que aquest examen és només per 1 alumne, que no va poder fer-lo presencial abans del confinament.
  • Veig que m’apareix en el càlcul en l’apartat de Qualificacions, i m’apareix per a tothom.
  • Si vaig a l’apartat per configurar els elements de qualificacions també m’apareix.
  • Com puc fer que només acumuli a 1 sol alumne?
  • Es pot fer que l’accés a l’examen només el vegi l’alumne en qüestió?


És una situació força freqüent i per això hem decidit publicar aquí la nostra resposta.

El Qualificador de Moodle no permet configurar sistemes d’avaluació individual. És un sistema d’avaluació per a tot el grup classe. Dit això, és possible configurar el Qualificador per atendre situacions excepcionals sense desmuntar-lo, fent servir alguns trucs.

En la situació que descrius, d’un examen especial complementari per a una estudiant, pots amagar aquest element d’avaluació al Qualificador i entrar la nota a mà a la columna de l’altra activitat.

Si l’activitat complementària és de molts estudiants, o senzillament perquè volem reflectir la realitat de l’avaluació més clarament, podem fer que la nota que es farà servir al Qualificador per al càlcul total de notes sigui la més alta de les dues, de l’activitat inicial i de l’activitat complementària.

Pel que fa a la possibilitat de limitar la visualització d’una activitat complementària a un subgrup d’estudiants, es pot fer amb les opcions de configuració de l’activitat Restriccions d’accés.

Per facilitar l’explicació d’aquestes opcions, hem publicat una sèrie de vídeos breus:


Aquests vídeos fan servir una aula Moodle de prova Avaluacions complementàries, que permet l’auto-inscripció com a Professor no-editor.